/* autor: Krzysztof 'zmijka' Zmijewski
 *
 * " frinotes.c " - Program zapisuje podana jako parametr notatkie do pliku
 * 
 *			uzycie: frinotes "tresc notatki"
 */

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <locale.h>
#include <fcntl.h>
#include <errno.h>

int main (int argc, char **argv)
{
  if (argc != 2)
  {
    fprintf(stderr, "Uzycie: %s \"tresc notatki\"\n", argv[0]);
    return 1;
  }

char *tekst;
FILE *fp;
time_t czas;
char data[30];
struct tm *wsk_strukt;

    setlocale (LC_ALL, "pl_PL.UTF-8");              /* Polish locale pl_PL */
    time (&czas);
    wsk_strukt = localtime (&czas);
    strftime(data, 30, "Notka z dnia: %a %d %b %Y", wsk_strukt); /* %a %d %b %Y - format wyswietlanej daty */

      tekst = argv[1];        /* zapisanie notatki o zmiennej tekst */

  if ((fp=fopen("notes", "a")) == NULL)  /* otwieramy plik do nadpisania */
  {
    perror("Nie moge otworzyc pliku!");
    exit(1);
  }

    fprintf(fp, "\n%s\n\n%s\n\v", data, tekst);   /* zapis danych do pliku */

  if (fclose(fp) == -1)                /* zamknij plik */
  {
    perror("Blad zamkniecia pliku!");
    exit(1);
  }

exit(0);

}


syntax highlighted by Code2HTML, v. 0.9.1