#!/bin/bash
#
# haxiorIP ver.0.1 alfa beta
#
# Skrypt pomaga w prosty sposob dadawac/usuwac adresy IP,
# ktore chcemy zablokowac uzywajac do tego iptables.
#
# by Krzysztof 'zmijka' Zmijewski
#

IPT="/sbin/iptables"
CHAIN=`$IPT -S | grep HIP | wc -l`

function uzycie
{
  echo "Uzycie:"

  echo "$0 addchain   dodaje lancuch HIP do iptables'a"
  echo "$0 delchain   usuwa lancuch HIP z iptables'a"
  echo "$0 addip [IP]  dodaje podany adres IP do lancucha HIP"
  echo "$0 delip [IP]  usuwa podany adres IP z lancucha HIP"
  echo "$0 file [file]  dodaje adresy IP z pliku do lacucha HIP"
}

function addchain
{	
  if [ $CHAIN -eq "0" ]
  then
    echo -n "Tworze lancuch HIP... "
      $IPT -N HIP
      $IPT -I INPUT -j HIP
    echo "OK"
  else
    echo "Lancuch HIP juz istnieje."
  fi
}

function delchain
{
  if [ $CHAIN -eq "0" ]
  then
    echo "Lancuch HIP nie istnieje."
  else
    echo -n "Kasuje lancuch HIP... "
      $IPT -F
      $IPT -X
    echo "OK"
  fi
}

function addip
{
  $IPT -A HIP -s $ip -j DROP
}

function delip
{
  $IPT -D HIP -s $ip -j DROP
}

function file
{
ILE=1;

	if [ $CHAIN -ne "0" ]
  then
		for BADIP in $(cat $ip)
		do
			$IPT -A HIP -s $BADIP -j DROP
			ILE=`expr $ILE + 1`
		done	
		echo "Dodano z pliku $2 $ILE adresow IP do iptables"
	else
		echo "Lancuch HIP nie istnieje."
	fi
}


if [ "$#" -lt 1 ]
then
  uzycie
  exit 1
fi

ip=$2

case "$1" in
  "addchain") addchain ;;
  "delchain") delchain ;;
  "addip") addip ;;
  "delip") delip ;;
  "file") file ;;
  *) uzycie
esac

exit 0



syntax highlighted by Code2HTML, v. 0.9.1