/* autor: Krzysztof 'zmijka' Zmijewski
 *
 * prog: " ikp.cpp " - Ile kosztuje prad - program przelicza ile dane urzadzenie
 *                    pobiera pradu.
 *
 * uzycie: podczas dzialania programu nalezy podac ile urzadzenie pobiera Wat
 *    i przez ile godzin dziala oraz cene 1 kWh, ktory znajduje sie na kazdej fakturze za prad.
 *
 * Kompilator: g++ 4.8.2
 */


#include <iostream>

using namespace std;

inline double wnkw(double &w); // funkcja przelicza waty na kilowaty
inline double kwnkwh(double &h, double &kw);  // funkcja przelicza kilowaty na kilowatogodziny
inline double kwhncena(double &kwh, double &cena); // funkcja przelicza kilowatogodziny na koszt zuzycia pradu

int main()
{

  double h, w, kw, kwh, cena, wynik;

  cout << "Prosze podaj ile Wat pobiera urzadzenie: ";
    cin >> w;

  kw = wnkw(w);  //przeliczamy waty na kilowaty


  cout << "Prosze podaj ile godzin dziennie pracuje urzadzenie: ";
    cin >> h;

  kwh = kwnkwh(h, kw);  // przeliczamy kilowaty na kilowatogodziny


  cout << "Prosze podaj ile u Ciebie kosztuje 1kwh: ";
    cin >> cena;

  wynik = kwhncena(kwh, cena);  // przeliczamy kilowatogodziny na cene

/*
*  wypisanie wynikow
*/

  cout << "\nPodane przez Ciebie urzadzenie zuzywa: " << w << " W " \
    << "czyli: " << kw << " kW" << endl;
  cout << "Daje nam to wynik: " << kwh << " kWh, a to bedzie Cie kosztowac: " \
    << wynik << " PLN" << endl;


return(0);
}

inline double wnkw(double &w)
{
  return(w/1000);
}

inline double kwnkwh(double &h, double &kw)
{
  return(h*kw);
}

inline double kwhncena(double &kwh, double &cena)
{
  return(kwh*cena);
}


syntax highlighted by Code2HTML, v. 0.9.1